Return to site

จะบันทึกอาการไมเกรนได้อย่างไร?

อินเตอร์เฟสของ Migraine Buddy

แบบสอบถามของ Migraine Buddy

การบันทึกอาการไมเกรนสามารถทำได้ง่ายๆ หากสมุดไดอารี่ ปากกา และกระดาษจดใช้ไม่ได้ผลสำหรับคุณอีกต่อไปละก็ Migraine Buddy ขอนำเสนออินเตอร์เฟสอันชาญฉลาด ซึ่งมาพร้อมแบบสอบถามสไตล์ Wizard ที่ใช้งานง่าย เพื่อบันทึกทุกตัวแปรของอาการไมเกรน.

แต่ละหน้าจอจะเกี่ยวข้องกับตัวแปรของไมเกรนหนึ่งอย่าง โดยจะมีคำถามหนึ่งข้อในแต่ละหน้าจอ และจะมีลิสต์คำตอบมาให้ คุณเพียงต้องเลือกคำตอบของคุณ:

 • วันที่และระยะเวลา: คุณทราบหรือไม่ว่าอาการเริ่มขึ้นเมื่อไหร่?
 • ความรุนแรงของอาการปวด: รุนแรงมากน้อยแค่ไหน?
 • จุดที่ปวด: ความปวดเริ่มต้นขึ้นที่จุดใด?
 • การรักษาด้วยยา: คุณใช้ยาใดๆ หรือไม่?
 • การบรรเทา: แล้วได้ใช้วิธีบรรเทาใดๆ เหล่านี้บ้างไหม?
 • อาการ: คุณมีอาการใดๆ เหล่านี้หรือไม่?
 • สัญญาณเตือน: คุณรู้สึกได้หรือไม่ว่ากำลังจะมีอาการ?
 • ผลกระทบ: อาการมีผลกระทบต่อกิจกรรมของคุณอย่างไร?
 • สถานที่เริ่มต้น: คุณอยู่ที่ไหนเมื่อเริ่มเกิดอาการไมเกรน?
 • สิ่งกระตุ้น: คุณเดาได้หรือไม่ว่า อะไรน่าจะเป็นสิ่งที่กระตุ้นอาการ?
 • ประจำเดือน: คุณกำลังมีประจำเดือนในช่วงที่เกิดอาการหรือไม่? 

สรุปย่อของ Migraine Buddy

เมื่อคุณได้บันทึกตัวแปรของอาการไมเกรนทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว Migraine Buddy จะให้สรุปย่อของอาการไมเกรนของคุณ ในสรุปย่อฉบับนี้ คุณยังสามารถเพิ่มหมายเหตุ เพื่อให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการไมเกรนของคุณได้ด้วย

รายงานของ Migraine Buddy

หลังจากที่ได้บันทึกอาการไมเกรนหลายครั้งแล้ว คุณจะสามารถเข้าถึงแบบประเมินไมเกรนของคุณในแท็บ "รายงาน" ซึ่งแสดงให้เห็นแนวโน้มโดยทั่วไปของอาการไมเกรนของคุณ

All Posts
×

Almost done…

We just sent you an email. Please click the link in the email to confirm your subscription!

OK